Pages

Dec 5, 2011

Sözler

Bir zamanlar bir yerlere yazmıșım bunları. Buraya koyayım da kaybolmasınlar.
 •  Cehennemin en azap verici yeri, büyük ahlaki çöküntü dönemlerinde tarafsız kalanlara ayrılmıștır. (Dante) 
 • Uzaklık; küçük așkları azaltıp büyükleri çoğaltır, tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateși tutușturması gibi. (L. Roche) 
 • Öyle büyük boș laflar vardır ki içinde tüm bir ulus esir edilebilir (H.Cibran) 
 • Söylediklerimin yarısı anlamsızdır; ancak bunu diğer yarısı sana ulașabilsin diye söylüyorum. (H. Cibran)
 • Tanrı bile aç bir insana ekmekten baska bir sekilde görünmeye cesaret edemez. (M. Gandhi)
 • Evlilik devletin de yardımıyla bir rehin almadır. (?) 
 • Suç giderek romantikliğini kaybediyor. O günlük hayatın klasiği olmaya bașladı. (Stanislaw Lec) 
 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Pascal) 
 • Bir yerde küçük insanların gölgesi büyüyorsa, orada güneș batıyor demektir. (?)
 • Gerçek olan her șey doğru değildir. Örneğin yalan. (Heraklitus) 
 • Temel ilke: Kekeme bir oyuncu kekemeyi oynamamalı. (Lec) 
 • Insanın kendi kendini onaylaması için sık sık 'hayir' demesi gerekir. ( A.Camus) 
 • Hiçbir ordu zamanı gelmiș bir düșünceye karșı koyamaz. (Voltaire)
 • Kolay yașamak istiyorsan sürüde kal ve sürü sevgisi uğruna kendini unut. (Nietzche)
 • Iyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır. (P. Smith) 
 • Insan, 'ne ise o olma'yı reddeden tek yaratıktır. (A. Camus) 
 • Gözler kendilerine, kulaklar bașkalarına inanırlar (?) 
 • Kalbimizin atıșlarıyla çağın ritmi arasındaki uyumun sağlandığı anlar seyrektir. (J. Lec)
 • Hepimiz degișik derecelerde kaynarız. (R. Waldo) 
 • Benim hayat tecrübeme göre hiç kusuru olmayan insanların hiç erdemleri yoktur. (L. Abraham) 
 • En büyük suçlar zaruri olanı değil, fazla olanı elde etmek için ișlenir. (Aristoteles) 
 • Büyümek için büyümek, bir kanser hücresinin ideolojisidir. (E. Abbey) 
 • Hep denedin, hep yenildin. Yine dene yine yenil. Iyi yenil. (S. Bekket)
Post a Comment