Pages

Sep 26, 2013

Unutma Bahçesi - Latife Tekin

"iyi ki unutuyoruz, yoksa yaşayamayız diyen kimdi? nietzsche mi? unuttuğu için mi bir atın boynunda buldu deliliği?

unuttuğu için mi delirir insan, unutamadığı için mi? bir daha asla geri dönemeyeceğiz; bir daha asla cennet bahçesine dönemeyeceğiz, masumiyete dönemeyeceğiz, auschwitz öncesine, hiroşima öncesine dönmeyeceğiz, vietnam öncesine, cezayir, filistin, irak öncesine dönemeyeceğiz...

maraş öncesine, 1 mayıs '77 öncesine, 12 eylül öncesine, sivas öncesine, "hayata dönüş operasyonu" öncesine dönmeyeceğiz!

hepimize dışkı yedirilmemiş gibi, makadımıza cop sokulmamış gibi, kolumuzu iş makinesi koparmamış gibi yapamayız; kurşuna dizilmemişiz gibi, işkence görmemişiz gibi, gece baskınlarında götürülmüş ve bir daha geri dönmemişiz gibi yapamayız.

çocukluğumuza tecavüz edilmemiş gibi, aşklarımız ve inançlarımız elimizden sökülüp alınmamış gibi, töre cinayetlerinde öldürülmemiş, bilmem kaç kez çığlık çığlığa uyanmamışız gibi duvara... unutamayız... televizyon karşısına geçip, sersem sersem gülüp oynayanları aynı şevk ve heyecanla seyredemeyiz hiçbir şey olmamış gibi...

hiçbirimiz geri dönmemeliyiz! unutmamalıyız!”

(unutma bahçesi - latife tekin)

Irkçılık dilde başlar

Müjgan Halis güzel toparlayip yazmis. Ben buraya deyimleri alayım siz isterseniz Halis'in yazisini okuyun.

 (Kaynak olarak Argo Sözlüğü kullanılmıştır, açıklamalar birebir sözlüktendir.)
 Acemi nalbant Kürt eşeğinde dener kendini: Mesleğinde yeni olan kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar, anlamına gelen ayrımcı bir atasözü.
 Ağaçtan maşa, Kürt’ten paşa olmaz: Kürtleri aşağılamaya yönelik ırkçı bir atasözü.
 Agop’un kazı gibi yutmak: Ermenilerin açgözlülüğüne vurguyla, önüne konulan her yemeği çabuk yemek.
 Alavere dalavere, Kürt Memet nöbete: Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
 Anladıysam Arap olayım: Söylenen bir şeyin anlaşılmazlığına inandırmak için kullanılır.
 Arap eli öpmekle dudak kararmaz: Kirli-pis-çirkin bir şeye bulaşmakla, insan kirlenmez anlamındadır.
 Arap saçına dönmek: Bir şeyin karmakarışık olması.
 Arnavut inadı: Aklı, mantığı ve evreni hiçe sayan ruh hali.
 Ayıdan post, Kürt’ten dost olmaz: Kürtleri aşağılama amacıyla kullanılır.
 (Bir yeri) havraya çevirmek: Kalabalık ve gürültülü yerleri betimlemek için kullanılan bu deyim, Yahudilerin ibadet merkezlerine ayrımcı bir atıf yapmaktadır.
 Bugün pazar, gavurlar azar: Gayrimüslimleri aşağılamaya yönelik ayrımcı bir deyiş.
 Çıfıt: Yahudileri aşağılamak için kullanılan bir tabirdir.
 Çıfıt çarşısı gibi: Karmakarışık, içinde her şey bulunabilen yerler için kullanılır.
 Çingen eşeği önden gider: Romanları aşağılayan ırkçı bir atasözü.
 Çingen hesabı yapmak: Önemsiz, ufak şeyleri hesap etme anlamında kullanılan bu ırkçı deyim, Romanları aşağılama amacı güder.
 Çingen çalar Kürt oynar: Uyumsuz ve karışık yer veya durumu ifade etmek için kullanılır.
 Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir: Yemeği bitmesin diye yemeden doyduğunu söyleyecek kadar cimri olan kişiyi betimlemek için kullanılan bu atasözü, Romanları cimrilik ve görgüsüzlükle özdeşleştirir.
 Çingene kavgası: Önemsiz atışmalarla başlayan, yakası açılmadık küfürlerle dolu kavga.
 Çingene borcu: Tutarı pek önemli olmamakla birlikte, ufak ve dağınık borçların tümü.
 Çingen beygire binmiş, paşa oldum sanmış: Romanları aşağılayan ırkçı bir atasözü.
 Çingene çergesi: Pis ve yoksul yer.
 Çingene düğünü: Gürültülü topluluk.
 Çingene parası: Bozuk para.
 Çingene çergesinde musandıra ne arar: Yoksul kimseden ne beklenir ki, anlamındadır.
 Çingene’den çoban olmaz, Yahudi’den pehlivan: Bu ırkçı atasözüne göre, Çingene dürüst ve Yahudi cesur olmadığı için bunlar, sırasıyla, çoban ve pehlivan olamazlar.
 Ermeni dölü: Ermeni olmanın aşağılayıcı bir şey olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Ermeni olmayan kişiler için kullanıldığında ‘hain’i ima eder.
Ermeni feneri gibi dönmek: Sözünde durmamak, çıkarına göre taraf değiştirmek anlamında kullanılan ırkçı bir deyim.
Ermeni tohumu: Irkçı zihniyetten sıyrılamayanların diline dolanmış bir başka küfür.
 Ermeni gelini gibi: Daima kırıtan, süzülen kadınlar için yapılan benzetme.
 Eşeğe Kürt demişler, iki hafta saman yememiş: Kürtlere yönelik ırkçı bir deyiş.
 Gavur icadı: Özellikle teknik konudaki yeniliklere yönelik tutucu duruşun ayrımcılıkla birleşen ifadesi.
 Gavur inadı: Yumuşatılamayacak inat türünü anlatan ayrımcı bir deyim.
 Gavur orucu gibi uzamak: Bir işin gereğinden çok sürdüğü anlamında kullanılan ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde halen bulunabilen ayrımcı bir deyim.
 Gavur ölüsü: Oldukça ağır anlamındadır.
 Gavur: Kasap.
 Gavur etmek: Bozmak, işe yaramaz hale getirmek.
 Gavur gavurluğunu yapar: Genellikle Türk milletine yapılmış haksızlık ve eziyetlerden bahsedilirken kullanılır.
 Gavurun tembeli keşiş, Müslüman’ın tembeli derviş: Dini, çıkarları doğrultusunda kullanıp, çalışmadan yaşamanın yollarını bulanlar için kullanılır.
 Gördün mü bir Kürt, iki sok bir dürt: Kürtlere yönelik ırkçı söylemin ortaya attığı bir deyiş.
 İstavroz fidesi: Hıristiyanlara karşı kullanılan alaycı bir söz, ‘gavur çocuğu’ anlamındadır.
 İstavrozundan başlamak: Hıristiyanlara karşı kullanılan küfür tehdidi, sert küfür edileceğini belirterek göz korkutmak.
 İstavrozunu şaşırmak: Neye uğradığını bilememek.
 Kapına iti, yakana Kürdü bulaştırma: Kürtleri aşağılayan ırkçı bir deyiş.
 Kürdü koyma avluya, Kürt’ten olmaz evliya / Kürt’ten olsa da evliya, koyma avluya, ya samı çalar ya sambağa: Kürt’ten ne olursa olsun zarar geleceği anlamına gelen ırkçı bir atasözü.
 Kürdün kocayanına keçi güttürürler: Kürtleri aşağılayan ırkçı bir deyiş.
 Kürdün yağı çok olursa, hem yer hem yüzüne sürer: Romanlara karşı da dillendirilen bu ırkçı atasözü, Kürtleri açgözlü gösterir.
 Kürt, balta ile saat onarır: Kürtleri cahil gösteren ırkçı bir atasözü.
 Mademki Ermeni istemeden vermeli: Nakarat olsun diye uydurulmuş, Ermenilerden her şeyin istenebileceğini ima eden bir deyim.
 Mal bulmuş Mağribi gibi: Aç gözlü insanları anlatan bir deyim.
 Papaz: Hoşgörüsüz, yaşlı kimse.
 Papaza borcunu ödemek: İşemek, dışkılamak.
 Papaza gitmek: Tuvalete gitmek.
 Papazcı: Üçkâğıtçı.
 Papaz olmak: İki kişi arasında ilişki bozulduğunda kullanılan bir tabir.
 Papazı bulmak: Kötü bir sonuçla karşılaşmak, belasını bulmak.
 Papaz uçurmak: İçkili alem yapmak.
 Papazı kaçırmak: Eğlencenin dozunu kaçırıp rezalet çıkarmak.
 Rum tohumu: Rumları dışlamak için kullanılan bir tabir.
 Rum hatunu yatakta, Ermeni hatunu mutfakta yapmak: Her iki azınlık mensubu kadınları da sadece cinsel obje nesnesi olarak gören bu ifade, her şeyi yerli yerinde yapmak manasında kullanılır.
 Sarı Yahudi: Paraya düşkün kişi.
 Senin bu yaptığını Yunan gavuru yapmaz: İşlediğin kabahati, en kötü insan bile yapmaz anlamında kullanılan bir ifade.
 Şarabı dökülmüş Ermeni gibi susmak: Susup kalmak anlamında kullanılan ırkçı bir deyim.
 Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler: “Mert Çingene hırsızlığıyla övünür” anlamına gelen bu ayrımcı atasözü, kötü eylemlerle övünülmez anlamında kullanılmaktadır.
 Yahudi pazarlığı: Yahudilerin cimriliğine ve bu yüzden kıyasıya pazarlık yaptıklarına inanılarak kullanılan bir deyim.
 40 yıldır patriğin eşeğini becermek: Çok tecrübeli, görmüş geçirmiş, kül yutmaz.
 Yahudi züğürtleyince eski defterleri açarmış: Yahudileri aşağılayan ırkçı bir atasözü.
 Kelepir karşısında parlayan bir Yahudi gözüyle bakmak: Yahudileri açgözlü ve fırsatçı olarak göstermeyi amaçlayan ırkçı bir deyim.

Sep 25, 2013

Kitaplar ve Internet Siteleri (Ingilizce)

Kaynak http://thedoctorheretohelp.tumblr.com/post/60692975839/thedoctorheretohelp-this-is-just-a-masterpost
This is just a masterpost of book masterposts that I’ve saved over the years. They’re loosly organized by topic. Some of them are free, some of them are just cheap, some of them are trade. If you have any others that aren’t on here, go ahead and add them in the notes, and let me know if any of the links don’t work so I can remove them!
Since they all come from different places and are all different types of files, there’s no specific application you should use to open all of them.  If it’s an .epub or pdf (which a lot of them are) you can download Adobe Digital Editions Program (for free) and open it in there. Most of the websites have instructions somewhere on them for which programs to use when downloading them.

Please note that many of these books are pirated. Pirating books prevents authors, publishers, and other people who work in the industry from getting money for their work, so when it’s possible, it’s much better to buy books from a local independent or used bookstore, or get them from your public library! A further discussion of this post in relation to the issue of literary piracy is here.

Textbooks and General
Open Culture
Book Boon
FlatWorldKnowledge
BookFinder
Oerconsortium 
Project Gutenberg
Textbooknova 
Reddit
Getfreeebooks 
Ebookee 
Freebookspot 
Free-ebooks
Textbook Revolution
Library Pirate
JSTOR beta
Read Any Book
Big Words
Paperback Swap
CourseSmart
CengageBrain
Cafescribe
Open Text Book
Textbook Media
Scribd
Textbook Nova
Open Book Project
Connexions
http://www.techsupportalert.com/content/50-places-free-books-online.htm (just a huge masterpost of different sites. like, 800+)
ReadPrint
Search PDF Books
ManyBooks
BookCrossing

LibraryElf
Word Public Library
Wowio
BizBooktalk
CHMPDF
LibraryThing
Online Books Page
BookRags
ebookSearchr 
BookYards 
Memoware 
DocStoc
Dwalin
Google Book Search
WIkibooks
Digital Classics
FullBooks
Tech/Math Textbooks
Technical Books Online
GaTech Math Textbooks
ebookSpyder
Flaxx
Free Tech Books
eBookWorld 
Realtime Publishers
Free Computer Books
Audiobooks
Podiobooks
Librivox
Books Should Be Free
Free Classic Audiobooks
Audible
Trade
FrugalReader
TitleTrader
ZunaFish 
SwapSimple
Bookins
BookCart
SF-Books
PaperbackSwap 
BookMooch
Other
Les Miserables (Hapgood translation)
20 Free PDF ebooks for Designers and Bloggers
Baen Library (Sci-fi and fantasy)
Dreams of my Father (Barack Obama)
Doctor Who (compliled by thetelungbarrow who is excellent)
Virgin New Adventures (here)
Past Doctor Adventures (here)
Virgin Missing Adventures (here)
Bernice Summerfield (here)
New Series Adventures (here)
Eighth Doctor Adventures (listed below)
The Eight Doctors (Terrance Dicks)
Vampire Science (Jonathan Blum & Kate Orman)
The Bodysnatchers (Mark Morris)
Genocide (Paul Leonard)
War of the Daleks (John Peel)
Alien Bodies (Lawrence Miles)
Kursaal (Peter Anghelides)
Option Lock (Justin Richards)
Longest Day (Michael Collier)
Legacy of the Daleks (John Peel)
Dreamstone Moon (Paul Leonard)
Seeing I (Jonathan Blum & Kate Orman)
Placebo Effect (Gary Russel)
Vanderdeken (Christopher Bulis)
The Scarlet Empress (Paul Magrs)
The Janus Conjunction (Trevor Baxendale)
Beltempest (Jim Mortimor)
The Face Eater (Simon Messingham)
The Taint (Michael Collier)
Demontage (Justin Richards)
Revolution Man (Paul Leonard)
Dominion (Nick Walters)
Unnatural History (Jonathan Blum & Kate Orman)
Autumn Mist (David A. McIntee)
Interference: Book One (Lawrence Miles)
Interference: Book Two (Lawrence Miles)
The Blue Angel (Paul Magrs & Jeremy Hoad)
The Taking of Planet 5 (Simon Bucher-Jones & Mark Clapham)
Frontier Worlds (Peter Anghelides)
Parallel 59 (Natalie Dallaire & Stephen Cole)
The Shadows of Avalon (Paul Cornell)
The Fall of Yquatine (Nick Walters)
Coldheart (Trevor Baxendale)
The Space Age (Steve Lyons)
The Banquo Legacy (Andy Lane & Justin Richards)
The Ancestor Cell (Peter Anghelides & Stephen Cole)
The Burning (Justin Richards)
Casualties of War (Steve Emmerson)
The Turing Test (Paul Leonard)
Endgame (Terrance Dicks)
Father Time (Lance Parkin)
Escape Velocity (Colin Brake)
EarthWorld (Jacqueline Rayner)
Vanishing Point (Stephen Cole)
Eater of Wasps (Trevor Baxendale)
The Year of Intelligent Tigers (Kate Orman)
The Slow Empire (Dave Stone)
Dark Progeny (Steve Emmerson)
The City of the Dead (Lloyd Rose)
Grimm Reality (Simon Bucher-Jones & Kelly Hale)
The Adventuress of Henrietta Street (Lawrence Miles)
Mad Dogs and Englishmen (Paul Magrs)
Hope (Mark Clapham)
Anachrophobia (Jonathan Morris)
Trading Futures (Lance Parkin)
The Book of the Still (Paul Ebbs)
The Crooked World (Steve Lyons)
History 101 (Mags L. Halliday)
Camera Obscura (Lloyd Rose)
Time Zero (Justin Richards)
The Infinity Race (Simon Messingham)
The Domino Effect (David Bishop)
Reckless Engineering (Nick Walters)
The Last Resort (Paul Leonard)
Timeless (Stephen Cole)
Emotional Chemistry (Simon A. Forward)
Sometimes Never (Justin Richards)
Halflife (Mark Michalowski)
The Tomorrow Windows (Jonathan Morris)
The Sleep of Reason (Martin Day)
The Deadstone Memorial (Trevor Baxendale)
To the Slaughter (Stephen Cole)
The Gallifrey Chronicles (Lance Parkin)
YA and popular (collected by cityofdauntlessdelirium

The 39 Clues: Books 1-10 11
Across the Universe: Book 1 2-3
An Abundance of Katherines
A Song of Ice and Fire: Books 1-5Balefire: Book 1
Between the Lines: Book 1 2 3
Bloodlines: Book 1 2 3Blue Bloods: Books 1-5 5.5 6 7
The Caster Chronicles: Books 1-4
The Catcher in the RyeThe Chemical Garden: Book 1 2 3The Curse Workers: Books 1-3
Delirium: Book 1 2 3
Delirium Stories: Hana Annabel Raven
The Dresden Files: Books 1-12 13 14Easy
Elemental: Books 1-2
Evernight: Books 1-3 4 5
The Fault in Our StarsGallagher Girls: Books 1-5
Graceling Realm: Book 1 2 
The Great Gatsby
Harry Potter: Book 1 2 3 4 5 6 7
Hex Hall: Book 1 2 3
The Host
How to Train Your Dragon: 6-8
Hush, Hush: Book 1 2 3 4
The Immortals: Books 1-3
The Infernal Devices: Book 1 2 3
The Iron Fey: Book 1 2-4 5
The Kendra Chronicles: Book 1 1.5 2The Last Song
Legend: Book 1 2
Looking for Alaska
Lux: Book 1 2 3
The Lying Game: Books 1-3
Mara Dyer: Book 1 2
Matched: Book 1 2 3Maximum Ride: Books 1-7 8
The Maze Runner: Books 1-2 3The Mortal Instruments: Books 1-3 4 5
The Notebook
Paper Towns
Percy Jackson & the Olympians: Books 1-5The Perks of Being A Wallflower
The Secret Circle: Books 1-3 4 5
Shatter Me: Book 1 2The Silver Linings Playbook
Sookie Stackhouse Novels: Books 1-11 12SplinteredSweeps: Books 1-8 & 12-15 9-11
Uglies: Book 1 2-4
Under the Never Sky: Book 1 2
Vampire Academy: Books 1-4 5-6
The Vampire Diaries: Books 1-10
Vampire Kisses: Books 1-7 8-9Wicked Lovely: Books 1-3 4-5
Will Grayson, Will Grayson
Arthurian Legends (collected by phantasmagoricsplendor)
De Excidio Brittonum by Gildas (~540) [PDF]
Historia Brittonum by Nennius (~8th Century) [PDF] [epub] [mobi]
The Mabinogion (~1100) [PDF] [epub] [mobi]
Guingamor, Lanval, Tyolet, Bisclaveret by Marie, de France (~1100)[PDF] [epub] [mobi]
History of the Kings of Britain by Geoffrey of Monmouth (~1136) [PDF]
Vita Merlini by Geoffrey of Monmouth (~1150) [PDF]
The Romance of Tristan and Iseult (~1150) [PDF] [epub] [mobi]
Four Arthurian Romances by Chretien DeTroyes (~1170)  [PDF] [epub] [mobi]
Cliges: A Romance by Chretien DeTroyes (1176) [PDF] [epub] [mobi]
The High History of the Holy Graal (~1200) [PDF] [epub] [mobi]
The Romance of Morien (~1250) [PDF] [epub] [mobi]
Sir Gawain and the Green Knight (~1350)
  • Translated by Jessie L. Weston [PDF]
  • Translated by W. A. Neilson [PDF]
Le Morte d’Arthur by Thomas Malory (1485)
Lancelot of the Laik (~1500) [PDF] [epub] [mobi]
The Prophecy of Merlin by Anne Bannerman (1802) [PDF]
Idylls of the King by Alfred, Lord Tennyson (1856) [PDF] [epub] [mobi]
The Legends of King Arthur and His Knights by Sir James Knowles (1862) [PDF] [epub] [mobi]
The Prophecy of Merlin by John Read (1870) [PDF] [epub] [mobi]
Merlin and the Merlinian Poems by John Veitch (1888) [PDF]
A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court by Mark Twain (1889) [PDF] [epub] [mobi]
The Tale of Balen by Algernon Charles Swinburne (1896) [PDF] [epub] [mobi]
Stories of King Arthur’s Knights by Mary MacGregor (~1900) [PDF][epub] [mobi]
King Arthur and His Knights by Maude L. Radford (1903) [PDF] [epub][mobi]
The Story of the Champions of the Round Table by Howard Pyle (1905) [PDF] [epub] [mobi]
Le Saint Graal y La Mort d’Artus by Jacques Boulenger [PDF] [epub][mobi]
The Once and Future King by TH White (1958) [PDF] [epub] [mobi]
The Mists of Avalon by Marion Zimmer Bradley (1983) [PDF]
Song and Legend from the Middle Ages [PDF] [epub] [mobi]
Legends of the Middle Ages [PDF] [epub] [mobi]
Tales of the Enchanted Islands of the Atlantic [PDF] [epub] [mobi]
English Literature for Boys and Girls [PDF] [epub] [mobi]
Lesbian Ebooks
Autostraddle’s Read A F*cking eBook: Best Lesbian Titles Under $5
Smashword’s free lesbian ebooks
lesbian-ebooks
free lesbian short stories
lesbian ebooks from $0.99
lesbian ebooks from $0.95

Read These Lips: free lesbian short story emagazines
This is a MUCH UPDATED version of this post, as I found a whole list of websites I forgot to put on the first time and removed some links that didn’t work before.

Sep 11, 2013

12 Eylűl..... Hala devam ediyor...

Aşağıda rakamlarla 12 Eylűl var. Artık o denli őnemli değil o rakamlar bence. Asıl őnemli olan aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen bu űlkenin 12 Eylűl’űn hukuğuyla, ideolojisisyle,  ahlakıyla, ya da sorumlularıyla hesaplaşıp hesaplaşmadığıdır.

Bu űlke 12 Eylűl’ű ve diğer insanlık dışı deneyimleri (maraş katliamı, Sivas, Mamak, hayata dőnűş operasyonu ve benzerleri, ve Diyarbakır zindanı vb) didik didik edip bunlari műmkűn kılan ve besleyen kűltűrel, ekonomik,ve politik kaynakları ile hesaplaşmazssa ne 12 Eylűl bitecek, ne Maraş, ne Diyarbakır, ne Sivas, ne de Mamak’da olanlar bir daha olmayacak diyebiliriz. Yaşanan son 10 yıl da gősterdiği gibi iktidar hep kendini yenileyip duracak. Değişen sadece iktidar aygıtının başındakiler olacak. Iktidar aygıtının zulmu değişmeyecek.

Işte bu aygıtın değişimini istemeliyiz. Hem de sadece bizim için ya da bizim gibiler için değil herkes için istemiliyiz bu değişimi.

• 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
• 650 bin kişi gözaltına alındı.
• Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
• 98 bin 404 kişi "örgüt üyesi olmak" suçundan yargılandı.
• 71 bin kişi TCK'nin 141, 141 ve 163. maddelerinden yargılandı.
• 7 bin kişi için idam cezası istendi.
• 517 kişiye idam cezası verildi.
• İdamları istenen 239 kişinin dosyası Meclis'e gönderildi.
• Haklarında idam cezası verilenlerden 50 devrimci idam edildi.
• 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
• 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi.
• 144 kişi cezaevlerinde öldü.
• 95 kişi çatışmada öldü.
• 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi.
• 43 kişinin intihar ettiği bildirildi.
• 16 kişinin "kaçarken" vurulduğu söylendi.
• 14 kişi açlık grevinde öldü.
• 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına çıktı.
• 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
• 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.
• 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.
• 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
• 5 bin üniversite hocası gerekçesiz olarak görevden alındı.
• 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi.
• 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis istendi.
• Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
• 31 gazeteci cezaevine girdi.
• 3 gazeteci silahla öldürüldü.
• Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
• 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
• 39 ton gazete ve dergi imha edildi.

Sep 10, 2013

Ölürsün!


"Ölürsün bu ülkede.
Metin Göktepe olur duvardan düşer ölürsün.
TOKİ bodrumunda yoksul olur ölürsün.
Cephanelik patlar ölürsün.
Kübra bebek olur acından ölürsün.
Dilan olur 2 yaşında vajinal yırtıkla ölürsün.
Festus Okey olur gözaltında ölürsün.
Vahhabi Selefi yalakası iktidarın bombaya göz yumar Reyhanlı olur ölürsün.
Asker bilir kaçağa gittiğini ama Roboski olur ölürsün.
Davutpaşa’da tekstilde, Seyrantepe’de çadırda kavrulur ölürsün.
Gün ortasında gaz sıkarlar Çayan Birben, Metin Lokumcu olur ölürsün.
Gün ortasında şehrin göbeğinde memura mukavemet der, çeker alnının çatına sıkar, ŞerzanKurt olur ölürsün.
Kimliğin yoktur polisten kaçarken sırtından vurulur Dicle olur, Murat İzol ölürsün.
Karakoldan ormana havan atarlar Ceylan olur ölürsün.
Sokak ortasında kıstırılır 12 yaşındayken 13 kurşunla Uğur Kaymaz olur öldürülürsün.
17.000 kişi olursun, faili meçhul olur ölürsün.
Asit çukurlarında kemiğin bulunur, bilinmez kim olduğun.
1 liralık koli bandıyla şehit olur ölürsün.
Sayalım mı daha? Sayalım mı?
Güvercin ürkekliğinde Hrant olur ölürsün.
Eşcinsel olur Dora olarak olürsün”

REDHACK

Sep 4, 2013

Beyninizi Kamçılayın kitabından


-Aşağıda beş şekil verilmiştir.Diğerlerinden farklı olan şekli bulunuz..

Aşağıdaki cevabı okumadan önce lütfen şekillere bakıp düşünün.
“B seçeneğini şeçtiyseniz tebrikler! Dorğu cevabı buldunuz.

Düz kenarı olan tek şekil B seçeneği.

Bazılarınız C seçeneğini seçmiş olabilir.

Çünkü diğerleri arasında asimetrik olan bir tek o.

C de doğru cevap.

Benzer bir durum A seçeneği için de geçerli:

Köşesi olmayan bir tek o var. Bu yüzden A da doğru.

D peki? hem düz bir kenara hem de eğimli bir kenara sahip sadece D seçeneği var. Öyleyse D seçeneği de doğru.

Peki ya E?

Diğerleri arasında öklidçi olmayan bir üçgenin öklid bir alandaki izdüşümü olan şekil E seçeneği.

O da doğru cevap bu durumda.

Bu tür bir alıştırmayı okulda göremezsiniz.

Eğitim sistemimiz insanlara neyin doğru cevap olduğunu öğretmek üzere kurulmuştur.

Bir tek doğru cevap olduğu yaklaşımı, düşüncelerimizin en derinlerine kadar nüfuz etmiştir.

Sorun hayatın büyük bir bölümünün böyle olmadığı gerçeğidir.

Hayatımız belirsizliklerle dolu ve aradığımıza bağlı olarak birden fazla doğru cevap var.

Ancak sadece tek bir doğru cevap olduğunu düşünürseniz bir tane bulduğunuz anda aramayı bırakırsınız.”

-Roger von Oech (Beyninizi Kamçılayın kitabından)

Çoktan seçmeli soru yağmuru altında ıslanmış körpe beyinler, sadece tek bir doğru cevap arayışı içerisinde yaratıcılıklarını yitiriyorlar.

Farklı perspektiflerle düşünme yeteneğimiz, daha biz küçükken öğretmenlerimiz tarafından acımasızca gasp ediliyor.

Oysa, perspektifimizi değiştirip bilgimizle oynayarak olağanı olan dışına çevirebiliriz.

Albert Szent-György nin dediği gibi; “Buluş dediğimiz şey herkesle aynı yere bakıp farklı bir şeyler düşünebilmektir.”