Pages

Nov 7, 2012

Çiller ve bıyıklarım

Tansu Çiller 1994’te bir gűn TV lerde ve radyolardan şunları diyordu


"Elimizde PKK'ya yardım eden Kürt işadamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK ile olduğu gibi PKK'ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir."

Bunun ardından o isimler bir şekilde ulaşması gereken yerlere ulaştı ve o Kűrt iş adamları taker taker őldűrűldű (Kaç tane őldűrűldű, bilmiyorum).

Şimdi de sayın Çiller TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun sorgusunda şunları diyor

“Benim o listeyi okumamın sebebi bunlara ‘Arkanızda devlet olarak ben varım. Kimse size baskı yapamaz. Baskı, tehditle haraç toplayamaz’ mesajı vermekti. Hedef göstermek için değil, devletin arkalarında olduğunu hissettirmek, ‘korkmayın’ demek için için o listeyi açıkladım. Çünkü bize gelen bilgilere göre PKK bunlardan haraç toplamaktaydı.”

Iyi ama bu insanların tek tek őldűrűlűşűnű nasıl açıklayacak bu kadın? Korumaktan sőz ediyor. Korumak için ne yapmış olabilir: Şőyle yanıtlıyor

“Ben anayım. Beni nasıl bununla ihtam edip, bağlantılı olarak düşünebilirsiniz? Bunları öldürtmüşüm gibi nasıl düşünebilirsiniz? “

Burda, Milliyet’in haberine gőre bazı komisyon üyeleri Çiller’in gözlerinin dolduğunu bazı űyelerin ise Çiller’in ağladığını iddia ettiklerini yazıyor.


Ben ise őfkeden bıyıklarmı kemirebiliyorum ancak ve  bunları buraya tarihsel not olsun diye dűşebiliyorum.

Ha bir de Çiller o dőnemlerde ne diyordu hatırlıyor musunuz? 

“Bu vatan için kurşun atan da kurşun yiyen de kahramandır”

Ve bu kadın nice ananın yűreğine dűşen ateşin sorumlusudur... 


Post a Comment