Pages

Jun 5, 2009

Gűnűműz Amerikan toplumundaki ögrencilerin yaşadıkları

Şu videoda gűnűműzdeki Amerikan ögrencilerinin sorunları, yaşamalarına yönelik söyledikleri, gözledikleri, ve algılamaları var. 200 öğrenci Google’in dokűmanlar programını kullanarak bir yazı űzerinde 367 defa değişiklik yaparak şu sonuçlara ulaşmış, bunları da hazırlamış ve kendi alışkanlıklarını ve yaşama tarzlarını yoklamışlar bu şekilde dile getirmişler . (. Ingilizce bilmeyen ya da Youtuba giremeyecek olanlar için aşağıya videodaki sıraya göre dilim döndűğűnce yazmaya çalıştım.) • Aldığım derslere göre sınıflarımın mevcut ögrenci sayısı ortalama 115
 • Ögretmenlerimin ancak %18i beni adımla biliyorlar.
 • Genelde verilen okumaların %49’unu okuyorum. Ve bu okumaların sadece %26sı benim yaşamımla doğrudan ilintili.
 • Kapağını bile açmayacağım yűzlerce dolarlık ders kitabı alıyorum.
 • Benim sıra arkadaşım dersin parasını ödedi ama hiç derse gelmiyor.
 • Bu yıl sadece 8 kitap okurken 2300 internet sayafası ve 1281 FaceBook profili okumuş olacağım
 • Bu sömestr dersler için 42 sayfa yazarken 500 sayfanın űzerinde email yazmış olacağım 
 • Gűnde 7 saat uyuyorum.
 • Her gece bir buçuk saat TV seyrediyorum
 • Gűnűműn űç buçuk saatini internette geçiriyorum.
 • Gűnde iki buçuk saat műzik dinliyorum
 • Iki saatimi cep telefonunda konuşarak geçiriyorum
 • 3 saatimi sınıfta geçiriyorum
 • Yemek için gűnde 2 saat harcıyorum
 • Hergűn 2 saat çalışıyorum
 • Gűnde 3 saat ders çalışıyorum
      ________________________________
         Bu toplam olarak gűnde 26.5 saat ediyor.

 • Ben bir çok işi aynı anda yapabilen biriyim. Öyle olmak zorundayım.
 • Okuldan mezun olduğumda hali hazırda 200.000 dolar borcum olmuş olacak.
 • Ben şanslı olanlardan biriyim. 
 • Dűnyada 1.000.000un űstűnde insan ancak gűnde 1 dolar kazanabiliyor.
 • Bu diz űstű bilgisayarın fiyatı dűnyadaki bir çok insanın yıllık maaşından fazla.
 • Mezun olduğumda bűyűk bir olasılıkla bugűn henűz ortada olmayan (adı sanı bilinmeyen) bir işim olacak.
 • Şu gördűgűnűz test cevabı kağıdını doldurmak beni hiç bir yere götűrmeyecek ya da problemlerle (diğerlerinin elinde şunlar yazılı: savaş, etnik çelişkiler, açlık, vb.) başedebilme yeteneği bana vermeyecek. 
 • Bu problemleri ben yaratmadım ama bunlar şimdi benim problemim.
Bazıları teknolojinin bizi kurtaracağını söyledi.
Bazıları sadece teknolojinin bizi kurtarabilceğini söyledi.

 • Derslerimin birçoğunu facebook aracılığıyla işliyorum. 
 • Derse diz űstűmű getiriyorum ama derste dersle ilgili şeyler űzerinde çalışmıyorum.

Post a Comment