Pages

Aug 26, 2009

Cinnet Yazıları

Cinnet yazısı diye bir yazım türü var mı literatürde? Eğer varsa hiç duymadım varlığını. Şurda Futuriska’nın bir yazısı var. Bi solukda okudum. Yer yer duraksadım. Katılmadım. Ama yazıyı çok sevdim. Sonra sorguladım niye sevdim diye. Katılmadığım yerlere geldiğimde siktir çekip bırakmadım okumayı yani. Beni herşeye rağmen okumaya devam ettiren neydi? Içten içe akan birşeyler vardı yazıda? Cinnet gibi engellenmesi güç. Cinnet kadar haklı. Cinnet kadar suçdan, cezadan, ayıpdan, yasakdan muhaf…

Cinnet yazılarını güzel kılan biraz da onların ince elekli filitreded geçmeden yazılmalarıdır. Ağızdan çıktığı gibi yazılmalarıdır. Hani aşk mektupları vardır ya, okunurken gramer hatası nerde yapılmış diye okursanız sıçmış olursunuz içine mektubun da aşkın da. Öyle bir şey işte. Yani cinnet yazısı mükemmel değildir. Mükemmel olması aranmamalıdır. Bir sürü aşırı genellemeler, yaygın önyargılar, ve hatta gündelik cinsiyetçi söylemler içerebilirler. Küfür etmek gibi bir şeydir. Amacı cinsel kimlikler üzerinde bir yargı değil küfür edenin küfür edilen tarafından açilmış yaranın o en insane dışı vurumudur. Yani sürçi lisan edilme olasılığı çok yüksek ama özünde cinneti ve öfkesi haklı olan bir yazıdır. Bunun için de söylediği her söz alehinde delil olarak kullanılmamlıdır. Yazının geneli bir bütün olarak ele alınıp, yazıldığı tarihsel, sosyal, ekonomik koşulları, bunlar arsındaki dinamik ilişkileri, ve bütün bunların bireyin en öznel duygusal, heyecansal, ve bilişsel yanları üzerindeki etkisiyle değerledirilmelidir. “Topunuzun anasını avradını sikeyim” derken kalkıp bunun alabildiğine genelleyici, erkek egemen ve cinsiyetçi bir söylem olduğu eleştirisi cinnet yazısını fazla bağlamamalıdır. Mesele cinnetin haklılığıdır.
Post a Comment