Pages

Jan 29, 2010

Howard Zinn

Amerika Birleşik Devletlerinin en őnde gelen devrimci aydınlarından biri olan Howard Zinn geçen gűn geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşındayken őldű. Yine bir yalnızlık kapladı içimi. Bana karamsar diyebilirsiniz ama yaşadığım duygu git gide gűzel insanları kaybedişimiz ve onların yerinin dolduralamıyışıdır. Azalıyoruz çoğalmadan.
Zinn amca Amerika Birleşik Devletler tarihi ve uygarlık tarihi bilgilerinin nasıl da yanlı, yanlış, sınıfçı, ırkçı yazıldığını haykırdı dűnyaya. Sadece haykırmadı, gősterdi de. Yazdı, çizdi, konuştu, kavgasını Verdi. 1950’den 1970’lere kadar olan sosyal haklar műcadelelerindeki eylemlerde hep őn sıralardaydı. Vietnam savaşı protestlerinde de o őndeydi.
1980’de A people’s History of the United States” başlığı ile Amerika Birleşik Devletleri tarihini egemen ideolojinin değer yargıları ile değil insanların ezilen insanların yaşadıklarıyla yeniden yazdı . Vatan hainliğinin asıl gerçeği saklayarak yapılacağını sőyledi. Kızılderililerin katledilişinin, zencilerin kőleliklerinin, ve herkesin sőműrűlűşűnűn tarhi de vardı ve bu saklanmamalıydı. Sorgulamadan kabul etmelerin totaliter rejimlerin dinamosu olduğunu haykırdı ve insanları sorgulamaya davet etti. Hareket eden trenin űzerinde harektesiz ve yansız kalamazsınız adlı otobiografisinde őğretmenliği sırasında hiç mi hiç objektif olma gibi bir derdi olmadığını vurguluyordu ve diyordu ki

“Benim dersimden sonra őğrencilerimin sadece daha iyi, derin ve analitik bilgi edinmiş olmalarını değil ayrıca sessiz kalmaların gőreli gűvenliğinden vazgeçmeye, haksızlığa, adaletsizliğe ve yanlış olarak gőrdűkleri herşeye karşi çıkıp seslerini yűkseltmeye hazırlıklı olmalarını istedim. Bu hiç kuşku yok ki belaya meydan okumaktı”Asagida linklere ve videoya bakmanizi oneririm...

Linkler:


Video:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Howard Zinn
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealth Care Crisis
Post a Comment