Pages

Jun 18, 2010

Dilekçe

Ilgili makama,

Toplumunuzda tesadüfen doğmus biriyim. Kendim olup birey olmaya calışıyorum. Doğduğum ilk günden beri bana dayatılan, irademi yok sayan, beni bir birey değil de her yanı önceden belirlenmiş ve tanımlanmış, kimin ya da kimlerin çıkarına hizmet ettiği pek de belirgin olan ve beni bir kalıba benzetmeye çalışan bütün ahlaki kurallarınızdan nefret etmekteyim.

Benim özgür irademin hesaba katılmadığı, fikrimin alınmadığı, her an, her şeyin değiştiği bir evrende hiç değişmeyecekmiş gibi yaşamıma direkt ve dolaylı bir biçimde müdehalede bulunan bu ahlaki kurallarınızın kendimi ve potensiyellerimi geliştirmek için giriştiğim her eylemde destekten öte engelleyici olduğunu günlük yaşamımın her alanında bir kambur gibi sırtımda hissetmekteyim. Ben daha dünyada dahi yokken kurulmuş, bugün benim içinde yaşadığım sosyo-ekenomik, politik, ve bireysel koşullarla hiç bir ilişkisi olmayan ve bugünün koşullarına uymayan, uyamayacak olan bu kurallarınızı red eder ve bundan böyle hiç bir kuralınızın artık beni bağlamadığını bilgilerinize sunarım.

EG
Post a Comment