Pages

Jun 4, 2010

Tam ordayız, orta yerinde...

(...) between the "no longer" of the old laws and "not yet" of the new saving word, between life and death: "Not quite here but yet at hand; that is how it has sounded and how it would sound." -Hannah Arendt

Çeviride iyi değilim ama bence bu alıntı yaşadığımız kargasayı çok iyi açıklıyor. Őyle bir tarihsel sűreçten geçiyoruz ki ne ESKInin değer yargıları, kuralları, yasaları yeterli kalıyor olup biteni açıklamaya, ne de henűz yerleşmemiş, gőrűnmemiş, doğmamış Yeni'ninkiler ortada. Bőőőőőyle rezil, karman çorman ve herseyin bulanıklığı ile devam edeceğiz gibi gőrűnűyor taa ki őnűműzű gőrene kadar. Taa ki YENI eski'yi iyice silip sűpűrene, tarihin çőplűğűne atana kadar....
Post a Comment