Pages

Jan 30, 2011

Aklın Kimyası ile Aşkın Kimyası

Aklın kimyası ile Aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. ‘Aman sakın kendini’ diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği: ‘Bırak kendini, ko gitsin!’ Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte var! (Elif Safak, Ask. p. 95)
The chemistry of mind and the chemistry of heart are just different. The mind is just cautious. It moves with hesitant steps. Always warns ‘Just be careful’. But what about the love? Only thing love advices is ‘Let it go!’  The mind is difficult to demolish. However, love overwears itself, falls into ruins. But the treasury is found among the ruins. A devastated heart worths anything!
Post a Comment