Pages

Jan 10, 2011

Birliktelik Sorunsalı ya da Ucube Meselesi

Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi bir başbakan olur, Kars'taki "İnsanlık Anıtı" heykelini "ucube" demesi ve yıkılmasını istemesi tanımlaması gündeme oturdu.Bir ülkenin başbakanı olarak böyle bir terbiyesizliği yapmasının yanısıra yıkılmasını istemek gibi diktatörce bir tavır ancak Türkiye’de doğmuş-büyümüş birisinin anlayacağı bir şey olsa gerek. Bundan söz etmek istemiyorum. Bir çokları hali hazırda etmiştir edilmesi gereken sözleri. Ben asıl ara ara sorguladığım kavramı deşmeye devam edeceğim. Birlikte yaşam, birlikte varolabilme olasılıkları.

Bu ülke ekonomik, sosyal, siyasal, dinsel olarak bölünmüş bölüneceği kadar demiştim daha önce. Farklılaşmış farklılaşacağı kadar. Mesele bunların üstünü örtmek, yok saymak, birini diğerine baskın kılmak falan değil. Mesele bunların birlikte varolabilmesinin koşullarının irdelenmesinin zorunluluğudur. Kürt ile Türk arasında yapay olarak yaratılmaya çalışılan KKK (Ku Klux Klan) modelli ırkçılık hakkında zaman zaman kaygılar yaşamıyor değilim ama bu salak projenin o denli de başarılı olacağına hiç mi hiç inanmıyorum doğrusu. Beni asıl düşündüren daha da köklü bir sorun olan müslümanlarla birlikte yaşama sorunu. Müslümanların kendinden farklı olana yönelik taşıdığı tahamülsüzlüğü sorunu (hoşgörü demiyorum çünkü hoşgörüde kim kimi ne adına hoş görüyor sorusu sorulduğunda ortaya çıkacak bir erk (güç) ilişkisi var.) Ve her şeyi, herkesi yargılayan o çirkin, fesat ahlakçı anlayışları. Yani müslüman olmayanlar müslümanları olduğu gibi kabul etse de müslümanların diğerlerini kabul edebilir bir ahlaksal olgunluğa sahip olup olmadıkları kaygısı alabildiğine ağırlığını koruyor ve her geçen gün de bu kaygıyı pekiştirecek örnekler yaşanıp duruyor.

Erdoğan’ın Insanlık Anıtı’na ucube demesi bir sanatsal eleştiriyi değil fesat bir ahlaksal yargıyı, bağnazlığı içerdiği kuşku götürmez bir gerçekliktir. Ve bir çoğumuzun bildiği gibi ne ilktir ne de son. Daha önce de bu ülkede sanat eserleri, heykeller, anıtlar ahlaksal bir gerekçe ile hedef gösterildi, resmi ve gayri-resmi ellerle kaldırıldı, yıkıldı ya da tahrip edildi. 

Siz bir heykele bile tahammül edemezken bir insana nasıl tahamül ediyorsunuz-edeceksiniz allah aşkına! Siz bizimle birlikte yaşayabilecek misiniz?

Post a Comment