Pages

Jun 19, 2012

Algı ve Bilginin Manipülasyonunda Medya Meselesi

Fotoğrafda ilk göze çarpan șey mesajın izleyiciye doğrudan ve çarpıcı bir șekilde veriliyor olması; fotoda görüldüğü gibi vermek istediğimiz mesaja göre fotoğrafı belli yerlerinden keserek manipüle edebiliriz ya da çarpıtabiliriz. Böylece hedef kitlenizin algısına kolay kolay silinmeyecek bir resim-imaj yerleștirmiș oluyorsunuz.

 Bu fotoda bașka bir manüpulasyonun olduğunun da farkında mısınız? Yani medyanın manipülasyonuna ilișkin bu foto size medyanın manipülasyonuna ilișkin bilgiyi verirken, aynı zamanda gizlice sizin düșünce ve algınıza bașka bilgi/algı kırıntısı daha yerleștiriyor. Ve bu gizli-sinsi olan mesaj asıl - bariz- olandan daha güçlüce belleğinize kazınıyor.

Farkettiniz mi gizli olan, bariz olmayan ve aslında daha önemli olan mesajın manipülasyonunu? Batı kaynaklarının (resimde CNN ve art-offical Intelligence) size daha doğru bilgiyi verdiği ve diğer kaynakların (Al Jazeera) ise size hep yanlıș bilgiyi verdiği mesajı burdaki sinsi ve daha güçlü mesajdır çünkü gizlidir ve bilinç altınızı hedef almıștır. Ve en önemlisi bu defa doğruluğu hakkında hiç bir kușkunuzun olmadığı bașka bir bilgi ile birlikte belleğinize yerleșmiștir.

Manipülasyon çağında hepimize kolay gele…
Post a Comment