Pages

Oct 31, 2012

Oya Baydar'dan “Aç değiller, yiyorlar”a dair

Serpil Odabasi - Hunger Strike
Ne güzel yazmıș Oya Baydar. Ne sade yazmıș.

Ama anlar mı Bașbakan? Anlar mı gözünü kan ve ölüm bürümüș savaș tüccarları? Anlar mı “Vatan, Millet, Sakarya” dan bașka ezber bilmeyen sürü? Anlar mı “bunlar Kürt ve nasılsa PKK’lı” diyerek insanlığını, ahlakını, yüreğini umursamazlığın ardına saklayan kalabalık? Anlar mi 24 saat aralıksız ve çeșitli kanallarla beslenen ve azdırılan korkunun krallığı?

Iște bir kaç alıntı bu güzel yazıdan.

Çocukların, gençlerin, kadınların, erkeklerin, bu ülkenin insanlarının kanı hiç bu dönemde olduğu kadar ucuza gitmemişti. Kadınların hedef olduğu namus(suzluk) cinayetlerinden küçücük çocukların yakınları tarafından hunharca öldürülmelerine; yan baktın, eğri durdun, solladın, yolladın cinayetlerine; kimisine şehit, kimisine “ölü ele geçti” dense de onbinlerce insanımızın şu kirli savaşta aynı ölümle ölmelerine toplum alıştı, kanıksadı. Bu ülkenin insanlarını, hele de siyasilerini kan tuttuğu, sürmekte olan açlık grevleri karşısında takındıkları tavırdan belli.

 Aşağılayıcı, biraz da alaycı, en önemlisi de acımasız bir tonda “Aç değiller, yiyorlar” derken, bilerek bilmeyerekaçlık grevi ile ölüm orucunu bir tutuyor. 

“Kuzu şişi götürürken, içerdekilere ölün diyorlar. Oturmuş Kızıltepe’de kuzu kebabı yiyorlar” sözlerini ne vicdanla ne de sorumlu devlet adamlığıyla bağdaştıramadım. Öncelikle, Tayyip Bey’e ilham veren fotoğrafın tümüyle provokatif bir psikolojik harekâtın, -eşyayı adıyla çağıracak olursak- iğrenç bir sahtekârlığın parçası olduğu, BDP’lileri birlikte kır yemeği yerken gösteren bu resmin aylar önce çekildiği tartışmasız bir gerçek. Ayrıca, BDP’lilerin yediğinin içtiğinin konuyla en küçük bir ilişkisi yok. Bu kadar düzeysiz bir polemikle mi hallolacak Kürt sorunu? Üste çıkmanın, hasmı yenip -o neyin kanlı zaferiyse-  zafer kazanmanın mümkün olacağını düşünen bir kafayla bu ülke nereye gidecek? Kürt sorunu nasıl çözülecek? Barış nasıl sağlanacak? 
http://t24.com.tr/yazi/ya-siz-ne-yiyorsunuz-sayin-basbakan/5823
Post a Comment