Pages

Jul 23, 2007

Seçim Sonuçları

Ben şaşırmadım seçim sonuçlarına, ya siz? Biraz evvel BBC’ye kısa bir yorum yazdım ve dedim ki; bu Kemalismin militarist yorumunun iflasıdır. Dedim ki bu aptalca bir Batı taklitçiliğinin sonucudur. Bu fasistik bir asimilasyonun, homojenlestirmenin, ve Türk tipi tek-boyutlu insan yaratmanın sınıfta kaldığına dair bir karnedir. Umarım dersler alınır! Mesele AKP’nin başa gelmesi değildir. Mesele Türkiye’deki egemen ideolojinin artık 1923’ün yorumlarıyla, Türk Ordu’sunun orkestra ettiği militarist korku rejimiyle insanları yönetemediğini ve bir birlik ve beraberlik duygusunu yaratmayla hiçbir ilgisinin olmadığının anlaşılma ihtiyacıdır. Budur mesele…

Post a Comment