Pages

Oct 23, 2008

Polis Devleti & őzellikleri

Ben politik bilimler okumadım. Bu nedenle politik bilimler literatürüne tanıdık değilim. Literatüre bakmadan aklıma geldiği gibi, bakalım, Polis devleti őzelliklerini sıralayabilecek miyim? Ya da ne kadar iyi sıralayabileceğim…


I. Ülke her zaman bir savaș durumundadır.

II. Devlet, hükümet, yasa, güvenlik arasında belirli bir sınır yoktur. Neyin nerde bașlayıp nerde bittiği belli değildir.

III. Bütün basılı, sessel, gőrsel yayın bir propaganda aracıdır. Őnceden belirlenmis çerçeveye uymayan yayınlar sansürlenir, toplatılır, yakılır.

IV. Bayrak ve Istiklal Marșı en yüce değerlerdir. Ardından din ve kutsal kitap gelir.

V. Otoriteye ve üniformaya saygı, korku, ve koșulsuz itaat mutlak bir gerekliliktir.

VI. Bütün bir yașam gőz-altındadır. Herkesin telefonu dinlenebilir, mektupları açılabilir, kimlikleri rastgele sorlabilir. Bireysel őzgürlükler duruma dayalı olarak her an askıya alınabilir. Őzel yașamın tanımı belirsizleșir. Duruma gőre değișir.

VII. Polis hem çok güçlü hem de bașarılıdır. Ancak o derecede de hassas ve zavallıdır. Bu nedenle en küçük bir olayda incinebilirler. Dolayısıyla polisin yetkileri her fırsatta arttırılır.

VIII. Sayıları 18 de olsa 180 de olsa gőzaltında őlen biri için verilecek ifadede bütün polisler kelime ve virgülüne kadar aynı ifadeyi verir. Aynı gramer ve imla hataları yapar.

IX. Polisin (tanimlanmamıș) bir dokunulmazlığı vardır.
 • 12 yașındaki çocuklar őldürebilir

 • Yargısız infaz da bulunabilir - Infazdan sonra havaya ateș ederek kutlar. Halk da Istiklal Marșı okur.

 • Ulusal güvenlik sőz konusu ise yetki de sınır bütünüyle ortadan kalkar

 • Ulusal güvenliğin tanımı polisin o an içinde bulunduğu halatı hassasiyete gőre ya da genel Kurmay’ın tanımla(ma)dığı toplumsal reflekse gőre belirlenir

X. Hiç bir polis-șiddeti kurbanı terőr ve bőlücü őrgüt elemanı olma potensiyelinden uzak değildir. Iș bu potensiyel polis memurunun așağıdaki ifadeleri ezberleyip sőylemesiyle kolayca somutlanabilir

 • tanık benim üniformama küfür etti

 • tanık “Ben PKK’lıyım dedi” dedi

 • Sanığa kimlik sorduğumda, sanık “Dağ adamıyım, azılı gerillayım” dedi

 • Sanığa kimlik sorduğumda, sanık “Ben Kürdistanyılım. Başkalarının polisine kimlik vermem, dağ adamıyım, azılı gerillayım” dedi

 • Sanık zafer işareti yaparak ‘Biji Apo” dedi

XI. Polisin rasyonel değil, duygusal olarak ișini en iyi biçimde yapması teșvik ve telkin edilir. Őrneğin ișkencede kurbanın direnci polisin kișiliğine, onuruna, ve üniformasına yőneltilmiș bir hakaret gibi algilanır.

XII. Așağıdaki durumlarda polisin müdehalesi kesinlikle yasal sınırlılıklar içerisindedir

 • Polis memurundan sevgilisinin őnünde içtiği çayın parasını istedi diye messai arakadașlarının yardımı ile vatandaș dővmek

 • "Dur' ihtarına uymayan sürücü, açılan ateş sonucu hayatını kaybedebilir
Medyadan sadece son gunlerdeki Ornekler
Post a Comment