Pages

Jul 13, 2010

Hoşgörü Dini: Islam :-)

(Ayet linklerine tıklayarak, her ayetin hem Arapçasını hem de diğer bütün Türkçe çevirilerini okuyabilirsiniz).
 • Bakara/39
  İnkar eden kimseler ve ayetlerimizi yalan sayanlar cehennemlik olanlardır, onlar orada temelli kalacaklardır.
 • Nisa/56
  Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Beyyine/6
  Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.
 • İnsan/4
  Doğrusu, inkarcılar için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli cehennem hazırladık.
 • Fatır/36
  İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız.
 • Fetih/13
  Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.
 • Hac/19
  İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkâr edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
 • Hac/20-21-22
  Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara, “Tadın yangın azabını” denilir.
 • Secde/20
  Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya döndürülürler ve onlara, “Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın” denir.
 • Tevbe/35
  O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!” denilecek.
 • Sad/57
  İşte bu kaynar su ve irindir, artık onu tatsınlar.
 • İbrahim/16
  Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir.
 • Nebe/24-25-26
  Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin….
 • Enbiya/100
  Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler.
 • Müminun/104
  Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.
 • Furkan/13
  Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler.
 • Nebe/30
  Kâfirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”
 • Gaşiye/6-7
  Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
 • Mümin/49-50
  Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: Rabbinize dua edin, bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler. (…) Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır.
Kaynak: http://www.dinelestirisi.com/islam-elestirisi/allah-neden-bu-kadar-acimasiz-olsun-kuranin-sadist-tanrisi/
Post a Comment