Pages

May 1, 2011

Niye biz salak mıyız?

Ne ilginçtir! 1923’den beridir egemen sőylemin ya da egemen kűltűrűn őnceden çizilmiş sınırlarının dışına taşan her dűşűnce ve eylemde insanlar “dış gűçler” tarafından kullanılıyor ve kandırılıyorlar diye diye yőnetiliyoruz. Yani sanki biz salağız!

Ya biz gerçekten salağız! Ya da da egemen ideoloji kendi kontrol ettiği sosyalizasyon ve beyin yıkama sűrecine őylesine gűveniyor ki başka bir olasılık dűşűnemiyor. Ya da...
Post a Comment