Pages

Jun 10, 2011

“Biz olsaydık asardık!”

“Biz olsaydık asardık!” demek ne demek sahi? Nedir bu kan ve őlűm űzre politikalar, bu oy avcılığı? Yarattığınız kan ve őlűm kűltűrű yetmedi mi? Hadi astınız diyelim, eee ne olacak? Bűtűn sorunlar çőzűlecek mi? Tűrkiye’nin sosyal, ekonomik, ve politik sorunlarının temelinde ne yatıyor siz asıl onlara odaklaşın. Sizin işiniz insanlar ve gruplar arasında hizip çıkarmak değil. Bunun için seçilmediniz. Kanla, şiddetle problemlerin çőzűmleneceğinin rol modelliğini yaparak hiç bir problemin çőzuműne katkıda bulunmadığınız gibi hem varolan problemi içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz hem de ilerisi için yeni problemlerin tohumlarını ekiyorsunuz.
Bazı ağzı salyalılar da bu sőzű ciddi ciddi tartışıyor. Hadi o zaman asmadın, şimdi as der gibiler. Yani hala asmalardan, őldűrmelerden medet umuyorlar. O kadar salaklaştırılmış bir kitle bu. O denli kan sevici. O denli kőr. O denli insanlıktan çıkmış.

NOT: BES üyesi Hacı Özkan’ın yaşadıklarını anlattığı videoyu izlediniz mi? O işkence kűltűrűnű de başbakanın sőylediği o sőzlerden ayrı dűşűnmemek gerekir. Bu űlkede her sorunun çőzűműnűn şiddetten geçtiği inancı ve varsayımını direkt ya da dolaylı olarak destekleyen, yayan, bunlara sessiz kalan ve uygulayan herkes bu patolojinin hem suçlusu hem de kurbanıdır. Bu şiddet ve kan kűltűrűnde hiç kimse gűvende değildir. Hiç kimse muaf değildir şiddet kűltűrűnden.
Post a Comment