Pages

May 17, 2012

Kürt Martin Luther Okursa!

Kürdün biri KCK'den tutuklanır. Fıkra gibi ama fıkra değil. Vallahi değil... Neyse bu kürdün evinde Martin Luther'in 1529 yılında yazmış olduğu ''Türklere Karşı Savaşta” adlı kitabı bulunur. Kitapda Türkler hakkında Luther șunları yazar. "Siz etten kemikten yapılmış varlıklarla, başka bir deyişle insanlarla savaşmıyorsunuz. […] Tam aksine, emin olun ki büyük bir iblis ordusuyla mücadele etmektesiniz". Bu ifadeler Türklüğe hakaret kapsamında değerlendirilip sanık hakkında dava açılır.

Șimdi buna gülelim mi, ağlayalım mı?  Șimdi bir de içerdekiler adamla dalga geçecekler. “Ulan oğlum sen kürtsün, sana mı kalmıș Martin Luther okumak?” diye http://www.firatnews.biz/index.php?rupel=nuce&nuceID=62812

Not: 12 Eylül cuntası da Platon’un Devlet adlı eserini bile yasaklamıștı. Șimdi bu herifler mi 12 Eylülü yargılıyor. Bu kadar rezalet nasıl olur da sadece bir ülkede olur yahu.

Bir iș var bu ișin içinde…
Post a Comment