Pages

Jan 16, 2009

Medyadan Itiraflar


  • Her kim medyayı kontrol ederse, insanların kafasını da o kontrol eder.
  • Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Burada hiç kimse yoktur ki kendi fikirlerini özgűrce yazmaya cesaret etsin. Eğer ederse, siz de biliyorsunuz ki, yazdığınız yayınlanmayacaktır.
  • Dűşűncelerimi çalıştığım gazetede dűrűstçe yazmamam için haftada 150 dolar alıyorum.
  • New York’lu bir gazetecinin işi ekmeği için gerçegi yok etmek, tamemen yalan söylemek, saptırmak, iftira etmek, hırs ve ihtirasin önűnde diz çökűp alçalmak, ırkını ve űlkesini satmaktır.
  • Bizler sehne arkasındaki zenginlerin aletleri ve kölelleriyiz. Bizler onların kuklalarıyız; iplerimizi çekinci hemen dansa başlarız. Yeteneklerimiz, olanaklarımız, ve bűtűn sahip olduklarımız hep onlara ait. Bizler entellektuel fahişeleriz.
  • Burjuva –medyasının amaçlarından biri insanların yaşamaları űzerindeki kontrolu ve gűven duygusunu ellerinden alarak onları harektsiz bırakıp felç etmektir. Insanları [örgűtlenmeye ve sosyal birlik dugusuna gűvensizlik yaşatarak] birbirlerinden izole ederek daha iyiye doğru bir sosal değişimin olmadığı-olmayacağı inancını yerleştirmektir.
  • Burjuva medyasının fonksiyonlarından biri bilgiyi halktan saklamaktır.
Post a Comment