Pages

Jul 21, 2009

Ideoloji özgűrleştirir mi?


Oyun Kurdu Istanbul’da Sen başlıklı yazısında felsefi bir sorgulama değil de gűnlűk vari bir dilin içinde soruyor. “Zizek haklı mı acaba: ideoloji özgürleştirir mi?” Merak edip sordum, bunu nerde ve nasıl diyor diye. Bunu derken Zizek'in mantığı nasıl kurduğunu merak ettim. Sonra Mutlak Töz’de okuduğu bir yazıdan bu sonucu çıkardığını yazdı. Veridiği yanıt kendisinin böyle bir çıkarsamaya nasıl vardığını anlatıyordu kuşkusuz ama ben bunun felsefi tartışmasıyla ilgiliydim. Mutlak Töz’e ve Tolga’ya soralım dedim; Çűnkű onlar bizim Zizek uzmanlarımız.Zizek bunu nasıl yapılandırıyor? Sonra da kendimize soralım. Sahi ideoloji özgűrleştirir mi? Yani bir ideoloji sistematik bir biçimde bireyin gerçeklik algısında yanılsamlar, çarpıtlamalar, ve gizemler yaratıp, bireyi içerden ve dışardan kuşatırken başka bir ideoloji seni bu ideolojinin esaretinden kurtarabilir pekala ama bu kurtarıcı ideolojiyi özgűrleştirici kılar mı?

Post a Comment