Pages

Apr 18, 2013

Bir çeviri denemesi: Çiçekler

Flowers

Some men never think of it.
You did. You'd come along
And say you'd nearly brought me flowers
But something had gone wrong.
The shop was closed. Or you had doubts -
The sort that minds like ours
Dream up incessantly. You thought
I might not want your flowers.
It made me smile and hug you then.
Now I can only smile.
But, Look, the flowers you nearly bought
Have lasted all this while.
- Wendy Cope

Çiçekler

Kimseler düșünmemiști
Sen düșündün
Çiçek getireceğini söyledin yanıma gelip
Ama bir șeyler yanlıș gitmiș
Dükkan mı kapalıymıș yoksa aklın mı karıșmıș
Ah nasıl da durmadan ıvır zıvır șeyler
Kurar bizim gibiler
Senden çiçek kabul etmeyeceğimi sanmıșsın
Nasıl da gülümseyip sarılmıștım sana
Șimdi sadece hafifçe gülümseyebiliyorum
Ama bak șuracıkta
Nasıl da hiç solmadı getirmeyi düșündüğün çiçekler

No comments: