Pages

Jun 23, 2013

Başbakan yargılanmalı

Bence bűtűn barolar, partiler, NGOlar ve hatta anneler ve babalar başbakan hakkında suç duyurusunda bulunmalı. Çűnkű başbakan suç işliyor. Bu polis şiddetinin tek sorumlusu kendisidir; Kendi ağzıyla itiraf etmiştir; kendisi polise emir vermiştir. Bu yűzsűzlűk őzal dőnemindeki kalpazanların, çalıp çırpanların, ve katillerin yűzsűzlűğűne benziyor. Buna kredi vermemeli susarak. Birilerinin aklına gleceği gibi değil. Yani Menderes gibi asılsın demiyorum ama yargılansın; insan hakları ihlalllerini bulunduğu konumu kullanarak, yetkilerini kőtűye kullanarak uygulatıyor ve yőnlendiriyor. Bűtűn konuşmalarında ayrımcılık ve nefret suçu işliyor. Űlkeyi ideolojik kamplara ve gruplara bőlerek kin ve dűşmanlığı kőrűklűyor. Bu őylesine űrkűtűcű ki, polis şiddeti nerdeyse hiç kalıyor bunun yanında. Çűnkű eğer insanlar birbirilerini sokaklarda boğazlamaya başlarsa işte o zaman kıyamet kopacak. Bu deliyi durdurmak için hukuktan daha iyi bir yol yok. Çűnkű bu iktidarın elinde hukuk ta kurum olarak çűrűműşlűk yaşamaktadır. Hukuk belki onurunu bu vesileyle koruyabilir…
Post a Comment