Pages

Jun 17, 2013

Mücadeleyi bir üst düzeye tașımak


Tam çeviri değil ama özetle Tarıq Ali șunları söylüyor:
Avrupa kıtasına örnek oldunuz. Umudun fitilini ateșlediniz. Etkilerini görmek yıllar alsa da gösterdiğiniz cesaret Türkiye’deki politik yapıyı büyük bir değișime uğrattı. Șimdi sakin olun ve düșmanın size yenmesini engellemek için geçici olarak (geçici olmanın altını çizmek istiyor) yöntemi değiștirmelisiniz; Haftada bir ya da ayda bir toplanarak hala mücadeleyi sürdürebilirsiniz. Aranızda olușmuș baği ve networku güçlendirebilirsiniz ve mücadeleyi bir üst düzeye tașıyabilirsiniz.
Post a Comment