Pages

Sep 13, 2009

Diyarbakır Cezaevi Okul Değil, İnsan Hakları Müzesi Olmalıdır!

Esat Oktay Yıldıran canavarı zaten Diyarbakır cezaevinin bir okul olduğunu ilan etmis ve őylece bașlamıș ișine. șőyle demiș

“Burası cezaevi değil, buraya cezaevi demeyin! Burası bir okuldur! Burada Türk milletine layık insanlar olmayı ve Atatürkçülüğü öğreneceksiniz!”


șimdi de birileri açılım adı altında kalkıp Diyarbakır Cezaevini okul yapmaya çalıșıyor. Zaten okul olmuș bir yeri tekrar okul yapmak niye?

imza kampanyasi
Post a Comment