Pages

Feb 20, 2010

Nerenizde Ne Kadar Egemen Ideolojinin Izi Var?

Eğer herhangi bir düşünceniz, yargınız, inancınız size çok doğal, apaçık, tarafsız, mantıksal olarak zorunlu gibi geliyorsa, haklı olduğunuzu ya da yargınızın doğru olduğunu düşünüyorsanız (benim şu an yaptığım gibi) bu yargınız, inancınız, ya da tavrınız ideolojik demektir.

Peki bunların hangisinde ya da neresinde egemen ideolojinin etkisini görürüz ya da egemen ideolijinin varlığını sürdürdüğünü anlarız?

Eğer bu düşünce, yargı, ve tavırlarınız var olan verili koşulları pekiştiryor, destekliyor ve yeniden yapılanmasını sağlıyorsa bu egemen ideolojiye çalışıyorsunuz demektir. Çünkü egemen ideoloji organize bir sürü düşünce ve inançtan oluşup verili koşulları tanımlarken sizin gerçeklik algınızı da belirler ve kendini dayatır.

Hadi biraz aynayı kendinize çevirin ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak nerelerde ve nasıl egemen ideolojiye destek verdiğinizi bulmaya çalışın…
Post a Comment