Pages

Mar 19, 2011

Kürdocul İşler

Tevn Yayınevi
2011, 104 sayfa, 7.5 TL.
Benim alanım değil mizah. Haddime dűşmez mizah űzre kitap eleştirisi ya da değerlendirmesi yapmak. Ama okuyucu olarak bende yarattığı duygulanımları ya da dűşűnce çağrışımlarından sőzedebilirim. Zevkle okudum Kűrdocul Işleri. Onca akademik yazının arasında iyi geldi. Sizi gűlmekten kırıp geçirecek, yaşadığınız zamanı unutturacak tűrden bir mizah değil. Aksine anlam ve yoğunluk dolu bir gűlűmseme konduracak yűzűnűze ve o gűlűmsemenin yűzűnűzde ne kadar kalacağı kişiye bağlı.

Kitap boyunca ha bire mizahın bir politik araca ve sőyleme dőnűşebilme potensiyelini dűşűndűm. Mizahın epistemolojik ve pedagojik boyutlarını. Bir őğrenme biçmi olarak mizah ya da daha doğru bir deyimle bir karşıcı őğrenme biçmi olarak mizahın őğrenme sűrecindeki rolűnű dűşűndűm.

Soysuz bir zulum altında korkunun ve umutsuzluğun kol gezdiği karanlık sokaklarda her an yitirebilecek gibi koltuk altında űrkekçe taşıdığınız umudunuzun mizahın gizil ve mistik gűcűyle nasıl da bir enerji kaynağına dőnűşebileceğini dűşűnűrken 12 Eylűl’űn ve 1990’ların en karabasan gűnlerinde fısıltıyla kulaktan kulağa aktarılan fıkraların nasıl da umudumuzun çeliğine su taşıdığını anımsadım.

Iletişim Teknolojisi ile birlikte bir çok şey değişirken műcadele biçimleri, bilgiyi yaratma, paylaşma, ve yayma biçimleri de değişiyor. (Hatta bir ara yaratıcı protesto ve eylem biçimleri űzerinde bir şeyler de karalamıştım. Fırsat bulsam o konuya daha ciddi yoğunlaşacağım. ) Kűrdocul Işleri bu değişimin tam da ortasında Kűrt gençlerinin varolma, kimlik edinme sűrecinin bir yansısı olarak dűşűnmek de műmkűn.

Neyse ağzımda daha fazla lafı gevelemeden size diyeyim ki fırsat bulursanız okuyun ve sonra da geri dőnűt verin. Őzgűr Amed’in geridőnűte ihtiyaç duyduğ sizlersiniz. Onun burjuva kalemlerinden beklediği bir şey yok. Olmamalı da…

Bu arada Radikal’de Berrin Karakaş bir değerlendirme yazısı yazmış. Burdan ulaşabilirsiniz http://goo.gl/wRw4C
Post a Comment